ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิจิตร อินทสิทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีบุญเรืองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ ๒.๑ ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เรียนรู้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนท่องเที่ย OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ ๒.๑ ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เรียนรู้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนท่องเที่ย OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)