นายณัฐภพ จำปา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอศรีบุญเรือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู