ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2564 ณ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เข้าชม 5 ครั้ง
(Visited 5 times, 1 visits today)