สพอ.ศรีบรรพต นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน และกิจกรรมจิตอาสา

พัทลุง@ อำเภอศรีบรรพต วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาวสุวรร [...]

อ่านต่อ