ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง

อำเภอศรีบรรพต เริ่มเปิดเขตพัฒนาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2521 โดยขึ้นอยู่ในเขตปกครองอำเภอควนขนุนต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกิ่งอำเภอศรีบรรพตและมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา       ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2536  มีเขตการปกครอง  รวม  3  ตำบล   ได้แก่   ตำบลเขาปู่ ตำบลเขาย่า และตำบลตะแพน

ลักษณะที่ตั้ง

   อำเภอศรีบรรพต  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพัทลุง  ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง   ดินทาง ตามเส้นทาง ถนนสายเอเชียช่วงพัทลุง-นครศรีธรรมราช และถนนควนขนุน- เขาปู่ ระยะทางประมาณ  33 กิโลเมตร

     มีพื้นที่ประมาณ 218 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 136,565 ไร่    

   จำนวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น  4,953 ครัวเรือน จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 14,787 คน  แยกเป็นชาย  7,2314  คน และเป็นหญิง 7,473   คน

อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือ            จด อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

     ทิศใต้                 จด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

     ทิศตะวันออก     จด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

     ทิศตะวันตก        จด เทือกเขาบรรทัด ติดต่ออำเภอห้วยยอด, อำเภอนาโยง    จังหวัดตรัง

 

 

การปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 30  หมู่บ้าน

1. ตำบลเขาย่า  จำนวน 10  หมู่บ้าน

2. ตำบลเขาปู่ จำนวน  11 หมู่บ้าน

3. ตำบลตะแพน  จำนวน 9  หมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว

       

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นอุทยานฯลำดับที่ 42 ของประเทศไทย ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 ครอบคลุมจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 433,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายมี “เขาหินแท่น” เป็นยอดเขาสูงสุด พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นต้นน้ำของแม่น้ำตรังและแม่น้ำปากพนัง โดยในฝั่งจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งกำเนิดคลองลาไม คลองไม้เสียบ คลองน้ำใส ซึ่งจะไหลรวมเป็นคลองชะอวดและแม่น้ำปากพนัง และสภาพพืชพรรณส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีพรรณไม้หลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเช่น ไม้ยาง ตะเคียน หลุมพอ กระบาก จำปาป่า พิกุล เป็นต้น

ส่วนสัตว์ป่ามีจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประมาณ 60 ชนิด เช่น เลียงผา เก้ง กวาง ค้างคาวมงกุฎเล็ก ค้างคาวปีกถุงเคราดำ เป็นต้น สัตว์จำพวกนก พบประมาณ 286 ชนิด เช่น นกแซวสวรรค์ นกกางเขนดง นกกินปลีสีเรียบ นกจับแมลงสีส้ม นกขุนแผนอกส้ม นกกระบั้งรอก นกเงือกหัวหงอก นกเขาเขียว นกกระเต็นแดง เป็นต้น จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน พบประมาณ 67 ชนิด อาทิเช่น งูดิน เห่าช้าง งูจงอาง กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า ตุ๊กแกป่าใต้ ตะพาบน้ำ เป็นต้น จำพวกปลา พบประมาณ 15 ชนิด เช่นปลาตูหนา ปลามัด ปลาดุกรำพัน ปลาหวด ปลาซิวใบไผ่ เป็นต้น จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก อาทิเช่น กบหงอนมลายู กบเขาหลังตอง กบอ่อง จงโคร่ง กบตะนาวศรี คางคกแคระ เขียดบัว เป็นต้น จำพวกแมลง พบประมาณ 70 ชนิด เช่น ผึ้งหลวง จักจั่น งวงมวนแดง ด้วงกว่างห้าเขา ผีเสื้อหางติ่งอิศวร ผีเสื้อพระเสาร์ใหญ่ ผีเสื้อเจ้าป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกคือ

ถ้ำมัจฉาปลาวน เป็นถ้ำขนาดกลาง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีห้องโถงใหญ่ 3 ห้อง มีหินงอกหินย้อย ม่านหินปูน และค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีจงโคร่ง กิ้งกือ ปลายถ้ำจะมีแอ่งน้ำกว้างประมาณ 10 ตารางเมตร มีกุ้ง หอย และปลามัด อาศัยอยู่ผาผึ้ง อยู่ห่างจากบริเวณที่ทำการอุทยานฯประมาณ 300 เมตร เป็นหน้าผาหินปูนที่มีผึ้งหลวงมาทำรังนับร้อยรังในทุกๆปี ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน หากเดินไปตามทางไหล่เขาด้านบนสุดเป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นธรรมชาติพรรณไม้นานาชนิด

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ มี 2 เส้นทาง เหมาะสำหรับการเดินศึกษาธรรมชาติ สมุนไพร ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกเหรียงทอง ถ้ำวังนายพุด น้ำตกควนประ น้ำตกปากแจ่ม และทางอุทยานฯมีบ้านพักบริการจำนวน 11 หลัง และสถานที่กางเต็นท์ บริการนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า โทร. 0 7461 9654-5 หรือ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช โทร. 0 2562 0760 ,0 2579 7223, 0 2579 5734

การเดินทาง จากตัวเมืองพัทลุงใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4164 (ควนขนุน-เขาปู่) สี่แยกโพธิ์ทอง ประมาณ 17 กิโลเมตร จะเห็นป้ายทางเข้าอุทยานฯ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

(Visited 1,621 times, 4 visits today)