🌈 พช.ศรีบรรพต นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0 🌈

เข้าชม 5 ครั้ง

🌈 พช.ศรีบรรพต นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0 🌈
🌼 วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางนุชรี ด้วงรุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย 1.สมุนไพรบ้านชูพราหมณ์ 2.น้ำพริกคุณยาย 3.เครื่องแกงกินไม๊ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0 ณ ห้องประชุม ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์
2.เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
3 ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล
🌼ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ประชาสัมพันธ์ด้านตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และการใช้ การเป็นนักขายออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และได้รับคำแนะนำจากทีมวิทยากรโดยตรง
💕 ศรีบรรพต : มรกตแห่งขุนเขา ภูมิลำเนาปู่ย่า ทัศนาอุทยาน ชลประทานน้ำใส รุ่งเรืองไกลเกษตรกรรม
📷 ภาพถ่าย ข่าว📝: สพอ.ศรีบรรพต
#กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต ปี 2565
#โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD

(Visited 5 times, 1 visits today)