กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เข้าชม 8 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽
🍆🌽 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา🍆🌽
วันที่ 19 มกราคม 2565เวลา 14.00 น.
นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ (แปลง CLM) บ้านสำนักวา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีบรรพต ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสำนักวา สมาชิก อส. ผู้นำอช.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีบรรพต ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ (แปลง CLM)
โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางเกวลี คงทอง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายประโมทย์ ดำจวนลม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว
#จิตอาสาพัฒนา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#ChangeForGood
พช.ศรีบรรพต: ภาพ/ข่าว

(Visited 8 times, 1 visits today)