“ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

เข้าชม 10 ครั้ง

“ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “
วันที่​ 19 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต​ เเละนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ​ นางเอียด​ ชุมดำ​ หมู่​ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามการทำงานของผู้รับเหมา​ ในการขุดสระ​ คลองไส้ไก่​ ขนาดพื้นที่​ 3 ไร่ ตามแบบมาตรฐานสัดส่วน 1: 3 ประเภทดินร่วนปนทราย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
# Change for good

(Visited 10 times, 1 visits today)