ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 12 ครั้ง

“สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีบรรพต”
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติงานพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หมู่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงปฎิบัติงานปรับสภาพผิวพื้นฐานอาคารคนรักษ์น้ำและวางแบบคานระหว่างเสาอาคารทั้งหกเสาเตรียมเสร็จแล้ว3เสารอเทปูนเพื่อยึดเสาพรุ่งนี้และทำแบบต่ออีก3เสาของฐานคนรักษ์น้ำ แล้ววัสดุก่อสร้างของฐานคนติดคินมาส่งเช่น ปูน หิน ทราบ และกระเบื้อง พร้อมที่สร้างฐานคนติดดิน เพื่อตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ต่อไป
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 12 times, 1 visits today)