โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 18 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽
วันที่ 15 กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 13.30​ ​น. นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นางสาวเกวลิน คงทอง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมติดตามการสร้างฐานการเรียนรู้​ ร่วมวางแผน​และเตรียมต้นไม้ในการจัดกิจกรรม​ Kick of​f ในวันอังคารที่​ 20​ กรกฎาคม​ 2564​ พื้นที่แปลง​ CLM​ หมู่ที่9​ ตำบลเขาย่า​ อำเภอศรีบรรพต​ จังหวัดพัทลุง
🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 18 times, 1 visits today)