“พช.ศรีบรรพต ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง”

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกิจกรรมฯ
โดยมีนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ณ วัดโพรงงู หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงมีการมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
ทั้งนี้พช.ศรีบรรพต ได้มีการออกหน่วยบริการประชาชน การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP Mobile สินค้า OTOP สินค้าสัมมาชีพชุมชน สินค้าจากกลุ่มกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ในวันนี้ จำนวน 10,070 บาท จากกลุ่มอาชีพจำนวน 7 กลุ่ม
โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีบรรพต กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูลพื้นที่และปัญหาความต้องการของพื้นที่โดยสังเขป
กิจกรรมในวันนี้มีหน่วยงานออกบริการให้แก่พี่น้องประชาชน เช่น บริการรักษาพยาบาล แจกจ่ายยา ตรวจรักษาโรค แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ ส่งเสริมความรู้ และให้บริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบของให้กับประชาชน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบไข่ไก่ การมอบพันธ์ปลา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้ประสบภัยทางสังคม

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.ศรีบรรพต:ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 16 times, 1 visits today)