โครงการส่งมอบบ้านกาชาด ประจำปี 2564

เข้าชม 9 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้านกาชาด ประจำปี 2564 แก่นายอุทัย ดำหนูอินทร์ ม.5 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงษ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Changeforgood
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 9 times, 1 visits today)