พช.ศรีบรรพต มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เข้าชม 8 ครั้ง

📌พช.ศรีบรรพต
🌴มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564🌴
📅 วันที่ 29 เมษายน 2564
✒️นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่เด็ก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่เเรกเกิดจนถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
✒️ในการนี้ ได้มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ เด็กหญิงกานต์สินี คงแก้ว อายุ 5 ปี ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ณ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
🥭พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🥭
#change for good🛡️
🥬🥬🥬🥬🍋🍋🥬🥬🥬🥬
📸พช.ศรีบรรพต: ภาพ/ข่าว

(Visited 8 times, 1 visits today)