การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 23 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 26 เมษายน 2564 นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ลงพื้นที่พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต แปลง CLM ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
โดยมีนางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประพันธ์ วรรณบวร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต แปลง CLM ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการขุดปรับพื้นที่ แปลง CLM จำนวน 15 ไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 23 times, 1 visits today)