ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เข้าชม 19 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽

⚡️⚡️วันที่ 02 เมษายน 2564⚡️⚡️
นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ณ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

# Change for good
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 19 times, 1 visits today)