โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

เข้าชม 7 ครั้ง

“สพอ.ศรีบรรพต”

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽

⚡️⚡️วันที่ 30 มีนาคม 2564⚡️⚡️
นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 30 ครัวเรือน

อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
# Change for good
🥝🥑 พช.ศรีบรรพต : ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 7 times, 1 visits today)