กิจกรรมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดพัทลุง

เข้าชม 20 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽
” พช.พัทลุง จัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา รวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม ”
วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา ร่วมกิจกรรมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)
ในการนี้มีนายวิระชัย ชุมแก้ว นายอำเภอศรีบรรพต นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ
โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานฯ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติฯ
กิจกรรมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2564 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) การรวมพลังสตรีจาก 65 ตำบล 1,950 คน ในกิจกรรมไลน์แดนซ์ ( Line Dance) กิจกรรมแปลอักษร
2) การการมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น ประจาปี 2564 ให้แก่สตรีดีเด่น 16 คน
3) การประกวดเดินแบบผ้าไทย จาก 11 อำเภอ/เทศบาลเมือง จำนวน 12 ทีมรวม 120 คน ในกิจกรรม“ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าพัทลุง Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอศรีบรรพต เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองพัทลุง เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอศรีนครินทร์ เงินรางวัล 5.000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.ศรีบรรพต :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 20 times, 1 visits today)