ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเขาปู่

เข้าชม 50 ครั้ง

“สพอ.ศรีบรรพต”

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต🌴🌽
⚡️⚡️การเปิดศูนย์ดิจิทัลบ้านเขาปู่⚡️⚡️
วันที่ 19 มีนาคม 2564
นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมพิธีการเปิดศูนย์ดิจิทัลบ้านเขาปู่ ทั้งนี้มีการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอศรีบรรพต
โดยมีการฉลอง เทอดวีระพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เขต 2 เป็นประธาน ฯ ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
🌶️🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌶️🌾
# Change for good
🥝🥑 พช.ศรีบรรพต : ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 50 times, 1 visits today)