13 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2562 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดย นายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอศรีบรรพต ส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดสวนโหนด และห้องประชุมอำเภอศรีบรรพต

(Visited 25 times, 1 visits today)