ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบร [...]

อ่านต่อ