นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ผู้นำ อช. ไตรมาส 2

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ผู้นำ อช. ไตรมาส 2 ณ สพอ.ศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง

(Visited 13 times, 1 visits today)