กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง    

จำนวน 16 กองทุน

ตำบลเขาย่า     1.หมู่ที่  2 บ้านสะพานยาง

                         2.หมู่ที่  4 บ้านเขาย่าออก

                         3.หมู่ที่  6 บ้านเขาย่าตก  

                         4.หมู่ที่  8  บ้านโหล๊ะเร็ดออก

                         5.หมู่ที่  10 บ้านหูหนาน

ตำบลตะแพน   1.หมู่ที่่  1 บ้านสวนโหนด

                         2.หมู่ที่  3 บ้านวังยาว    

                         3.หมู่ที่  4 บ้านห้วยครก

                        4.หมู่ที่  6 บ้านหน้าควน

                        5.หมู่ที่  8 บ้านท่าข้าม    

                        6.หมู่ที่  7 บ้านหัสคุณ ( หมู่บ้านต้นกล้า ปี 2560)

ตำบลเขาปู่      1.หมู่ที่  2 บ้านใสประดู่    

                        2.หมู่ที่  3 บ้านควนลม    

                        3. หมู่ที่  9 บ้านในวัง  

                        4.หมู่ที่  8 บ้านป่าตอ  

                        5.หมูู่ที่  10 บ้านโหล๊ะปราง

(Visited 33 times, 1 visits today)