กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอศรีบรรพต จำนวน 13 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสวนโหนด 2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะแพน 3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังยาว 4.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยครก 5.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหน้าควน 6.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัสคุณ 7.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าข้าม 8. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งยูง 9. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาป้าแหร้ 10.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านม่วง 11. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาย่าตก 12. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพรงงู 13.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักวา
(Visited 57 times, 1 visits today)