พช.เสริมงาม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง