พช.เสริมงาม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2565

เข้าชม 4 ครั้ง

👫ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
🍃 เสริมเมืองให้งาม🍃
ข่าวที่ 139/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
✨ นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2565
✨ ในการนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางฯ และผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. การดำเนินการตามแนวทางแก้ไขหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้ค้างชำระและลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีหนี้เกินกำหนดชำระ ระหว่างปี 2556-2564 ซึ่งการประชุม ได้ให้ลูกหนี้กองทุนฯ ที่มีหนี้ค้างชำระ จำนวน 3 กลุ่ม มาร่วมประชุม ชี้แจงปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้ โดยคณะ อกส.อ. ได้เสนอแนวทางแก้ไขให้กลุ่มฯ ได้ตัดสินใจแก้ไขและบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มฯ โดยให้กลุ่มเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
2. ผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคล และประเภทองค์กร ซึ่งอำเภอเสริมงาม ได้ดำเนินการรับสมัครครบตามเป้าหมายที่กำหนด และขอเชิญชวนสตรีในพื้นที่ ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพิ่มเติม
ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญชวนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเสริมงาม ร่วมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


━━━━━━━━━━━
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

(Visited 4 times, 1 visits today)