พช.เสริมงาม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการกองทุนขุมชนต้นแบบ ปี 2565 วันที่ 26 มิถุนายน 2565

เข้าชม 6 ครั้ง

👫 ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
🍃 เสริมเมืองให้งาม 🍃
ข่าวที่ 138/2565

✨นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2565 โดยการถ่ายทำวีดีโอ presentation การดำเนินงานของศูนย์จัดการชุมชนบ้านเหล่ายาวและความสำเร็จในการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 4 ครัวเรือน

——————————————-
📸ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

(Visited 6 times, 1 visits today)