พช.เสริมงาม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีสมเด็จพระพันปีหลวง

เข้าชม 8 ครั้ง
👫 ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
🍃 เสริมเมืองให้งาม 🍃
ข่าวที่ 137/2565
📆 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
🌟นายทศพล จักรบุญมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเสริมงาม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
🌟ในการนี้ นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม มอบหมายนางสาวเกสร คำไวโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเสริมงาม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ ที่แพร่ระบาดในสังคมไทย
——————————————-
📸ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
(Visited 8 times, 1 visits today)