พช.เสริมงาม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

เข้าชม 3 ครั้ง

🌱เสริมเมืองให้งาม🌱
ข่าวที่ 165/2564

—————————————
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
🖋นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหา COVID-19 โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้องให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม จำนวน 20 คน
🖋ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว อำเภอเสริมงามได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม, เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. และวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนสมุนไพรบ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง ได้ให้ความรู้ทักษะในการปลูก การใช้ประโยชน์ การแปรรูป ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นอาชีพ ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

 


—————————————-
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

(Visited 3 times, 1 visits today)