พช.เสริมงาม จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี พ.ศ. 2564

เข้าชม 1 ครั้ง
นางนงค์รัก พรมฟอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเสริมงาม มอบหมายนางสาวธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวปริณดา เดินเมือง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลทุ่งงาม ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับอนุมัติเงินยืมประเภท เงินทุนหมุนเวียน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งงามจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านห้วยส้ม กลุ่ม 1
2.กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านห้วยส้ม กลุ่ม 2
ในการติดตามครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจน การบริหารจัดการหนี้เพื่อป้องกันการผิดสัญญาการชำระหนี้ของลูกหนี้ ในอนาคต รวมไปถึงการป้องกันโรคระบาดลัมปีสกินในวัว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่ม
…………………………………………..……………
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม
(Visited 1 times, 1 visits today)