ครัวชุมชนบ้านหนองทับม้า สร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 23 ครั้ง

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหาร รอบ 2
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 

(Visited 23 times, 1 visits today)