49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

เข้าชม 67 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนางคนิคม ร่วมกับชมรมผู้นำ อช. อำเภอเสนางคนิคม ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่านาสะอาด ตำบลเสนางคนิคม เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา”

 

(Visited 67 times, 1 visits today)