ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววรญา ไกรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดทานตะวันให้กับครัวเรือนต้นแบบ ตามแผน ปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววรญา ไกรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผัก

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเ [...]

วันที่ 8 มิ.ย.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน นำผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 8 มิ.ย.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำในการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน พร้อมดำเนินการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการกิจกรรมขยายผลจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชนเพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ ประชุมเตรียมความพร้อมผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน เพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระบบงานชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 5 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]