ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหายากจน(กข.คจ) โดยทีม move for fund team

วันที่ 12 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเ [...]

ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนา [...]

วันที่ 11 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมผู้นำอช. เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 11 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 11 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเ [...]

วันที่ 10 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ครัวเรือนต้นแบบ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 10 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเ [...]

วันที่ 10 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มสตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมโครงการพลังจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

วันที่ 10 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเ [...]

วันที่ 9 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 9 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 9 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาล” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรโดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน

วันที่ 9 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 8 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]