ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 9.00 น. นางวรรณดี แจ้งแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลบ้านหลวง ร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และลงพื้นเพื่อจัดเตรียมสถานที่ประกอบการถ่ายทำฯ แหล่งท่องเที่ยวแอ่งเล็กเช็คอิน ณ “โรงสีข้าวพระราชทาน” ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 9.00 น. นางวรรณดี แจ้งแสง นักว [...]