ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ จปฐ.

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวอาซีย๊ะ ดอเลาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ พร้อมคณะสงฆ์มอบถุงยังชีพ แก่คนพิการ

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวอาซีย๊ะ ดอเลาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวอาซีย๊ะ ดอเลาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 29 พ.ค. 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวอาซีย๊ะ ดอเลาะนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 29 พ.ค. 63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 28 พ.ค. 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับฟังการอบรมการใช้งาน TPMAP logbook

วันที่ 28 พ.ค. 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเ [...]

วันที่ 28 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินแก่ผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

วันที่ 28 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 28 พ.ค. 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวพัชชิระ ใจแสน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม แนะนำ การขอพักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 28 พ.ค. 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเ [...]