ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววรรณดี แจ้งแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเครือเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 4 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 1 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววรญา ไกรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน

วันที่ 1 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 1 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาววิภาณี พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 1 มิ.ย 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภ [...]

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวจิราวรรณ อยู่คง อาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา  ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางสาวจิราวรรณ อยู่คง อาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบ การทำโคกหนองนาโมเดลพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 29 พ.ค.63 นางสาวพัชรา  ดำรงพิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]