ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวพัชชิระ ใจแสน เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ ทีมงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มทำกระยาสารท และน้ำยาล้างจาน

วันที่ 7 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาววรญา ไกรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวรุ่งรัตน์ พาณิชตระกูลพันธ์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวพัชชิระ ใจแสน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]