สพอ.เสนา🌿ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่ 28 กันยายน 2565
::นางสาวสิริผกา พุ่มพวง พัฒนาการอำเภอเสนา
::ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
::ในการเดินทางมาตรวจราชการ และติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเสนา วันที่ 3 ตุลาคม 2565
::โดยมี นาง อมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา เป็นประธานการประชุม พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
::ณ ห้องประชุมบ้านแพน 2 หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนอำเภอ

(Visited 20 times, 1 visits today)