🚧 ประสานความร่วมมือ​ เร่งเดินหน้าโครงการพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​ฯ​ เต็ม​กำ​ลัง​ 🚧

📰 วันที่​ 1​ เมษายน​ 2564​ ณ​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​สาม​ตุ่ม​ อำเภอ​เสนา​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ นางสาว​สิริ​ผกา​ พุ่มพวง​ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​ช​ำ​นา​ญ​การ​ รักษา​ราช​การแทน​ พัฒนา​การอ​ำ​เภอ​เสนา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​สาวรุ่ง​รัตน์​ พณิช​ตระกูล​พันธ์​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ช​ำ​นา​ญ​การ

📰 ร่วมหารือกับนางสาว​ธาริณี​ ชุ่มใน​ใจ​ รองนา ยกองค์​การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​สาม​ตุ่ม​ และนาย​ชัชวาลย์​ เวียนวัน​ ผู้ช่วยช่างโยธา​ กองช่าง​ เทศบาล​ตำบลหัวเวียง​ ​เพื่อทำความเข้าใจและแนะนำรูปแบบแปลนของครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ​ ให้มีรูปแบบที่สอดคล้อง​ตามลักษณะ​ภูมิศาสตร์​และภูมิสังคมของพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา​ พช.”

📸 ภาพ/ข่าว​ : นางสาว​ธ​วัล​รัตน์​ สิงห​ฤกษ์​ อาสาพัฒนา​ (อสพ.)​ / นางสาว​ธ​ัญลักษณ์​ เกตุ​จำปา​ นักพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​ (นพต.)​
#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนเสนา​ #กรมการพัฒนาชุมชน
#CddSenaNews​ #โคกหนองนา

(Visited 2 times, 1 visits today)