🔸 พช.เสนา​ สร้างสรรค์​พัฒนา​ สร้างสัมมาชีพ​ชุมชน​ ตามหลัก​ปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​ 🔸

📝 วันที่​ 2​ เมษายน​ 2564​ ณ​ ที่ทำการ​ผู้ใหญ่​บ้าน​หมู่​ 1 ต​ำ​บล​บางน​มโค​ อำ​เภอ​เสนา​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ นางสาว​สิริ​ผกา​ พุ่มพวง​ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​ช​ำ​นา​ญ​การ​ รักษา​ราช​การแทน​ พัฒนา​การอ​ำ​เภอ​เสนา​ มอบ​หมา​ยให้​นางสาว​วิ​ภาณี​ พงษ์​จิ​ระ​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ช​ำ​นา​ญ​การ

📝 ดำเนินโครงการ​สร้าง​ความ​มั่นคง​ด้าน​อาชีพ​และ​รายได้​ ตามหลัก​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ กิจกรรม​ที่​ 1​ สร้าง​และ​พัฒนา​สัมมาชีพ​ชุมชน​ในระดับหมู่บ้าน​ เพื่อเพิ่มศัก​ยภาพ​ชุมชน​และ​เศรษฐกิจ​ฐาน​ราก​ให้​เข้มแข็ง​ ประชาชนสามารถพึ่ง​พาตนเอง​ได้

📝 โดยมีปราชญ์​ชุมชน​ 5​ คน​ที่มีความชำนาญในการประกอบอาชีพมาถ่ายทอดความรู้​ให้ประชาชนที่เป็นครัวเรือน​เป้าหมาย​ 20​ คน ในกิจกรรม​ดังนี้

🔸 สาธิตวิธีการและร่วมกันลงมือปฏิบัติการทำน้ำยาล้างเอนกประสงค์​ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

🔸 สาธิต​วิธีการและร่วมกันลงมือปฏิบัติการทำไข่เค็มสมุนไพร​ เพื่อแปรรูป​อาหารไว้รับประทาน​ในครัวเรือน​และจำหน่ายเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้

🔸 สาธิต​วิธีการและร่วมกันลงมือปฏิบัติการทำปลาสลิดแดดเดียว​ เพื่อแปรรูป​อาหารไว้รับประทาน​ในครัวเรือน​และจำหน่ายเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้

📝 ทั้งนี้พัฒนา​กรประจำตำบลจะมีการติดตามผลงาน​การสร้างสัมมาชีพ​ชุมชน​อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีพื้นฐาน​อาชีพ​ มีรายได้​ เป็นตำบลที่มั่นคง​ มั่งคั่ง​ อย่างยั่งยืน​

📸 ภาพ/ข่าว​ : โดยสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​เสนา​

#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนเสนา​ #กรมการพัฒนาชุมชน
#CddSenaNews​ #สัมมาชีพชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)