💃 พช.เสนา​ ส่งเสริม​เยาวสตรีสู่การ​เป็น​ผู้​นำสตรีรุ่นใหม่​ 💃

📝 วันที่​ 1-2​ เมษายน​ 2564​ ณ​ โรงแรม​อยุธยา​แกรนด์​โฮเต็ล​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ นางสาว​สิริ​ผกา​ พุ่มพวง​ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​ช​ำ​นา​ญ​การ​ รักษา​ราช​การแทน​ พัฒนา​การอ​ำ​เภอ​เสนา​ มอบ​หมา​ยให้​นางสาว​วิ​ภาณี​ พงษ์​จิ​ระ​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ช​ำ​นา​ญ​การ

📝 นำตัวแทนเยาวสตรีจากอำ​เภอ​เสนา​ จำ​นวน​ 2​ คน​ เข้า​ร่วมอบรมระดับ​จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ เพื่อ​ส่งเสริม​และพัฒ​นา​ศักยภาพ​เยาวสตรีกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​สู่การ​เป็น​สตรีรุ่นใหม่​ รวมทั้ง​เป็น​การส่งเสริม​ให้​เยาวสตรีได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน​งานกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ให้บรรลุ​เป้าหมาย

📸 ภาพ​/ข่าว​ : โดยนางสาววิ​ภาณี​ พงษ์​จิ​ระ​นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ช​ำ​นา​ญ​การ

#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนเสนา​ #กรมการพัฒนาชุมชน
#CddSenaNews​ #เยาวสตรี

(Visited 2 times, 1 visits today)