🌱-สพอ-เสนา-🌱ร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2564

🌱 สพอ.เสนา 🌱รับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

✨ นางสาวสิริผกา พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเสนา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

🎉 และในการนี้ ได้รับการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเสนา

🧡 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้บริหาร ได้ร่วมกัน”ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

✍🏼 สำหรับข้อสั่งการจากการประชุมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯ จะนำไปถ่ายทอดต่อทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนาเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

✏️ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564

✍🏼 ณ สวนไผ่ by ยายลี หมู่ที่4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด​พระนครศรี​อยุธยา

📸 เครดิตภาพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนเสนา

(Visited 3 times, 1 visits today)