ให้คำแนะนำเรื่องกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 12  พ.ย. 62 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์   นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเรื่องการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  หมู่ที่  7 ตำบลบ้านแถว   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

(Visited 14 times, 1 visits today)