ให้คำแนะนำกองทุนหมู่บ้าน

วันที่  12  พ.ย. 62  นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์   พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางพัชชิระ  ใจแสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเรื่องการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  หมู่ที่  7 ตำบลลาดงา  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

(Visited 3 times, 1 visits today)