ให้คำแนะนำกองทุนหมู่บ้าน

วันที่  11 พ.ย. 62 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาววิภาณี  พงษ์จิระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเรื่องการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   การจัดตั้งร้านค้าชุมชน
หมู่ที่ 3  ตำบลสามกอ  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

(Visited 10 times, 1 visits today)