ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

วันที่  10  พ.ย. 62  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดบันไดช้าง  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)