ให้คำแนะนำการเขียนโครงการ

วันพุธที่ 6 พ.ย. 62 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) หมู่ที่ 5  ตำบลเจ้าเสด็จ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)