ตัอนรับนักวิชาการจังหวัด

วันอังคารที่  5 พ.ย. 62  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน  ให้การต้อนรับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ  ตรวจติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน  ณ ห้องบ้านแพน 2  และ
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านหลวง

(Visited 6 times, 1 visits today)