ตลาดประรัฐ

วันพฤหัสบดีที่  7  พฤศจิกายน  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา  จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน้าหอประชุมอำเภอ ทุกวันพฤหัสบดี  ผู้ประกอบการ 8  ราย  ยอดจำหน่าย 15,780  บาท

(Visited 6 times, 1 visits today)