การสมัคร กอช

วันพุธที่  6 พ.ย. 62 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) และรับสมัครสมาชิกการออมฯเพิ่มเติม หมู่ที่ 3  ตำบลบางนมโค

(Visited 7 times, 1 visits today)