กอช

วันที่  7 พ.ย. 62 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมายนางพัชชิระ  ใจแสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) และรับสมัครสมาชิกการออมฯเพิ่มเติม หมู่ที่ 4  ตำบลหัวเวียง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา

(Visited 7 times, 1 visits today)